Customer Service

תקנון פעילות – My Jo Malone London Journey עם יוצרת התוכן – מעיין אדם

כללי / מהות הפעילות:

חברת אלקליל בע"מ (שתכונה להלן: "החברה" ו/או "עורכת הפעילות") המשווקת בישראל את מוצרי המותג ג'ו מלון לונדון (להלן: "המותג") יוצאת בפעילות לתקופה מוגבלת בזמן (להלן: "הפעילות") כאמור בתקנון פעילות זה ("התקנון") להלן.

במהלך תקופת הפעילות כאמור להלן יוצרת התוכן מעיין אדם תעלה עבור העוקבים קוד הטבה לרכישה מוצרי המותג. כל משתתפת ("עוקבת", "משתתפת" ו/או "לקוחה") רשאית לממש את קוד ההטבה תוך תקופה בת 5 ימים ממועד העלאת הקוד על ידי מעיין אדם. כל משתתפת אשר תרכוש ממוצרי המותג באמצעות מימוש קוד הטבה הנ"ל תוכל להשתתף תוך התקופה המצוינת מטה בפעילות של העלאת סרטון משלה לאינסטגרם. הסרטון חייב לכלול אזכור של המותג. ארבעת (4) הסרטונים אשר יבחרו על ידי נציגי החברה כמרגשים ביותר יזכו את ארבעת (4) המשתתפות הללו בטיסה ללונדון + שהות של 3 ימים + אטרקציות (כמפורט להלן) ביחד עם מעיין אדם. גולשות אשר גילן אינו עולה על  18 אינן רשאיות להירשם ו/או להשתתף בפעילות.

 

1. תקופת הפעילות / מיקום 

1.1 הפעילות תבוצע על פני שתי תקופות זמן ותכלול שלושה תנאים שחייבים להתקיים כדי לאפשר השתתפות וזכייה בטיול ללונדון:

1.1.1 החל מתאריך ה-10.6.23   (להלן: "תחילת הפעילות") ועד ליום  15.6.23 (להלן: "סיום הפעילות") כל משתתפת תוכל לבצע רכישה באמצעות קוד הטבה שיועלה על ידי מעיין אדם ברשת האינסטגרם. תנאי ראשון והכרחי לקבלת זכאות להשתתפות בפעילות. לא יתקבלו הצגת רכישות מפעילויות קודמות עם יוצרת התוכן מעיין אדם.

1.1.2 על המשתתפת לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם המקומי של המותג, להלן: @Israel_stylists. תנאי שני והכרחי לקבלת זכאות להשתתפות בפעילות.

1.1.3 החל מתאריך 10.6.23 ועד ליום 10.7.23 כל משתתפת תוכל להעלות סרטון לחשבון האינסטגרם שלה ולתייג את עמוד האינסטגרם המקומי של המותג. על הסרטון לתאר את החיבור האישי עם הניחוחות האהובים עליהם של המותג ו\או איך התחילה ההיכרות שלהם עם המותג ו\או מה מזכירים להם מוצרי המותג ו\או הניחוחות ו\או כל סיפור מעניין, מצחיק או מרגש שקשור ברוח המותג ו\או מוצריו. תנאי שלישי והכרחי לקבלת זכאות להשתתפות בפעילות.

1.2 הפעילות תתקיים בשלוש חנויות המותג הפיזיות ("החנויות") ובאתר המותג ("האתר") כמפורט בטבלת פרטי הפעילות להלן.

1.3 כל לקוח\ה שיעמוד במצטבר בשלושת התנאים שצויינו מעלה, רשאי להשתתף לזכות בנסיעה ללונדון כולל  טיסה, שהות בת 3 ימים ואטרקציות שונות כחלק מהטיול (לדוגמה: סיור בחנויות דגל של המותג בלונדון, סיור בבית הקריאייטיבי של המותג בלונדון, עליה למתקן הגלגל הענק (London eye), סיור בהייד פארק, קובנט גרדן ועוד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להחליף את האטרקציות בהתאם לתנאי מזג אויר וזמינות במועד הנסיעה. (ניתן להשתתף פעם אחת בלבד גם אם רכש\ה מספר פעמים).

 

2. השתתפות / המתנה וההטבה

ארבעה (4) זוכים יבחרו מבין המשתתפים שיעמדו בתנאים הבאים: (א) ירכשו באחת החנויות המצוינות מטה או באתר המותג תוך מימוש קוד הטבה ובכפוף לפעילות בעמוד האינסטגרם של מעיין אדם, וזאת בין תאריכי הפעילות; (ב) יעקבו אחר עמוד האינסטגרם של המותג (ג) יפרסמו סרטון reel המתאר את החיבור שלהם עם הניחוחות האהובים עליהם של המותג ו\או איך התחילה ההיכרות שלהם עם המותג ו\או מה מזכירים להם מוצרי המותג ו\או הניחוחות ו\או כל סיפור מעניין, מצחיק או מרגש שקשור ברוח המותג ו\או מוצריו. ארבעה המשתתפים שנבחרו יזכו בנסיעה ללונדון כולל טיסה סדירה או לאו-קוסט על פי שיקול החברה, מלון בדרגת 4 או 5 כוכבים אשר יבחר על פי שיקול דעת החברה, שהייה בת 3 ימים (שני לילות) ואטרקציות שיהיו חלק מהשהות ויכללו סיור בחנויות דגל של המותג בלונדון, סיור בבית הקריאייטיבי של המותג בלונדון, עליה למתקן הגלגל הענק (London eye), סיור בהייד פארק, קובנט גרדן ועוד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להחליף את האטרקציות בהתאם לתנאי מזג אויר וזמינות במועד הנסיעה. הנסיעה צפויה להתקיים בחודש ספטמבר 2023. תאריכים ולוחות זמנים סופיים יינתנו בסמוך למועד הטיסה. בחירת הזוכים תעשה ע"י צוות של 5 מעובדי המותג ויוצרת התוכן מעיין אדם אשר יבחרו (ללא נימוקים) את ארבעת הסרטונים המרגשים ביותר לדעתם האישית. החלטת צוות המותג הינה סופית. לא ניתן לערער על החלטת צוות המותג. המשתתפים אשר נבחרו יקבלו הודעה באמצעות הודעה פרטית לחשבון האינסטגרם עד לתאריך 20.7.23.

2.1 זכות ההשתתפות בפעילות מותנית ברכישה כאמור לעיל, בהתאם לטווח תאריכי הפעילות או עד שאזל המלאי.

2.2 מובהר כי לא ניתן לשנות את סוג המתנה וכל ביטול מצד המשתתפים שייבחרו באחריותם בלבד ולא יינתן פיצוי עבור ביטול משום סיבה

2.3 מובהר כי לא ניתן להחליף ו/או להמיר את הזכייה לרבות כרטיס הטיסה, עלות השהות והאטרקציות במוצר של המותג, בכסף או בשווה כסף או במוצר/ים אחר/ים ו/או לשנות את הזכייה בפעילות וצורת מסירתה בכל אופן שהוא. לא ניתן להחליף את יעד הטיסה, שם ומיקום המלון והאטרקציות ו/או תאריכים לאחר שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.4 משתתפת שתזכה, בהתאם לתנאים, תקבל את ההודעה על זכייתה בהודעה דרך אינסטגרם תוך כ-10  ימי עסקים ממועד סיום העלאת הסרטונים. על הזוכה להתקשר לשירות הלקוחות של המותג, לאשר את קבלת ההודעה על זכייתה תוך 3 ימי עסקים מיום הודעת הזכייה לטלפון 050-8881522 . לא התקשרה הזוכה לחברה תוך שלושה (3) ימי עסקים מכל סיבה שהיא יחשב הדבר כוויתור על הזכייה ועל הפרס ולזוכה ו/או לכל משתתף אחר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

2.5 ככל שמס מוטל על הענקת המתנה על פי דין, אזי הנ"ל  ינוכה במקור על ידי החברה. הלקוח\ה מוותר\ת בזאת על כל טענה כנגד החברה במקרה של ניכוי כאמור. החברה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך ע"פ הדין ו/או אם תימצא לנכון את פרטי הלקוח\ה. החברה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר להענקת המתנה.

2.6 מובהר כי אין החברה נושאת בכל אחריות עם הטיסה, השהייה, המלון והאטרקציות לרבות באשר לטיב הפעילות, התאמתה לצרכי המשתתפת וכו'. כל הנ"ל מצויים באחריות הבלעדית של ספקי שירותי התיירות וכיוצ"ב. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או כלפי מעיין אדם בעניין זה.

2.7 המשתתפ/ת מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פעילות הטיסה, לרבות בכל מקרה של דחיית קבלתה ו/או בעיה בפעילות הטיסה ו/או שינויים הנובעים משינויי חברת התעופה/אי התאמתה לצורכי המשתתפ/ת ו/או בעיה במהלך הטיסה עצמה. מימוש הפרס מותנה בכך שהזוכה יסכים לנצל את המועד לטיסה ולשהייה בלונדון אשר יוצעו לו על ידי החברה. החברה אינה מחויבת להתאים את מועד המימוש למועדים הנוחים לזוכה.

2.8  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעילות, הטיסה, השהייה והאטרקציות המוענקת על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. המשתתפ/ת מוותר/ת על כל טענה בנושא זה. מובהר כי הזוכה תחויב בעלויות נוספות בכל הקשור לטיסה (כבודה וכיוצ"ב) ובמלון (מיני בר וכיוצ"ב), כמקובל.

 

3. זכויות שימוש בתכנים / הגבלות על תכנים / חסימה

3.1 המשתתף מתחייב בזאת לגבי התכנים המועלים על ידו בסרטון ("התכנים") לרבות מי שמצולם בסרטון ולרבות המוסיקה המושמעת ברקע, כי לא קיימות כל זכויות של צדדים שלישיים. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו המלאה לכל שימוש בתכנים שנכתבו וצולמו על ידו וזאת ללא כל תמורה שהיא. כל שימוש, לרבות מסחרי או אחר, הנו בשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואינו כרוך בתשלום תמורה כלשהי למשתתף. החברה רשאית לתעד ולפרסם את השתתפות המשתתף בפעילות ואף הינה רשאית לפרסם את תמונתו ושמו כמשתתף בפעילות בכל מדיה או פרסום מסחרי ו/או אחר, ללא כל תמורה למשתתף ומבלי שלמשתתף תהא כל זכות בעניין.

3.2 הזכויות בתכנים שיועלו על ידי המשתתף, לרבות שמו וכל זכויות היוצרים בהם, מומחות בזאת מראש באופן סופי ומוחלט וללא כל תמורה לחברה, אשר תהא רשאית לעשות בהן (ו/או בכל חלק מכל תוכן) כל שימוש פנימי ומסחרי, הן באמצעותה והן באמצעות מי מטעמה, לרבות בדרכים של פרסום מיתוג וכדומה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ולמשתתף לא תישמר בהן כל זכות.

3.3 המשתתף מתחייב, כי התכנים שיועברו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר מפר זכויות קניין ו/או בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צו שיפוטי ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או ישות אחרת ו/או פוגע בפרטיותו ו/או פוגעני באופן אחר (גזעני, דתי, מגדרי או אחר) ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין. אין לצלם סרטון בעירום או בעירום חלקי.

3.4 המשתתף ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לחברה עקב מעשה או מחדל של המשתתף. המשתתף מתחייב שכל העלאת תכנים מכל מין וסוג על ידה לא יפגע במוניטין ובשמה הטוב של החברה ומותגיה.

3.5 החברה רשאית בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא וללא סיבה כלשהיא, להפסיק השתתפות של משתתף מסוים במידה ויעלה חשד כלשהו לפעילות שאינה תקינה בכל אופן שהוא.

3.6 כל סרטון המועלה לאינסטגרם חייב לעמוד בתנאי השימוש של אינסטגרם. כל ההערות, התמונות, הסרטונים וכל סוג אחר של חומר המועלה ע"י משתתף לאתר זה, אינו משקף בהכרח את דעתם או רעיונותיהם של החברה, עובדיה או נציגותיה, והחברה ונציגותיה אינן אחראיות לכל תוכן כזה. לידיעה, יתכן ויוסרו כל תמונות / תכנים / סרטונים מהאתר לאחר 7 ימים או לפני כן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגזור, להדגיש ו/או להעלות מחדש לאינסטגרם תצלומים של משתתפים ותוכן אחר המועלה לדף זה ו/או אינסטגרם.

3.7 העלאת סרטון על ידי המשתתף מהווה חזקה כי קרא הוראות אלו וכי הינו מסכים להן ומחויב לפעול על פיהן וכי הינו מתחייב  לשמור על כללי התנהגות נאותים, לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה אינו מקובל עליך, הנך מתבקש להימנע מלהשתתף בפעילות בדרך כלשהי.

3.8 ידוע למשתתף, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהמשתתף ללא הגבלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתתף ולמשתתף לא תהא כל טענה עקב כך.

3.9 אין לשכפל, להפיץ, לשדר, להטמין או לעשות כל שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, אלא עם אישור מראש ובכתב מהחברה.

3.10 זכויות יוצרים ב-Jo Malone London וכל הזכויות של החברה וחברת האם ברחבי העולם שמורות.

 

4. פרטי פעילות הטיסה

המותג

מיקום ההטבה

תאריכי ההטבה

הערות

ההטבה

ג'ו מלון לונדון

בוטיק קניון רמת אביב, בוטיק קניון TLV, בוטיק קיריון

ואתר המותג בלבד

 10.6.23 – 15.6.23:

טווח פעילות רכישה באמצעות ההטבה של מעיין אדם

10.6.23 -10.7.23:

טווח העלאת סרטון REEL על ידי המשתתפת  לאינסטגרם

 

מותנה ברכישה בטווח זמן הפעילות,

עוקב/ת אחר עמוד המותג המקומי באינסטגרם

והשתתפות בפעילות בסרטון  REEL שיעלה באינסטגרם של המשתתפ/ת ותיוג עמוד האינסטגרם המקומי של המותג

ביקור בלונדון של שלושה ימים (2 לילות) בחסות המותג ג׳ו מלון לונדון יחד עם יוצרת התוכן מעיין אדם –הכולל טיסה, שהייה ואטרקציות שונות כחלק מהביקור כמפורט לעיל.

 

5. הגבלת אחריות

5.1 ההשתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתף הנה על אחריותו ובסיכונו הבלעדי.

5.2 בגין ההשתתפות בפעילות (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, העלאת תכנים, אחסון וכל פעולה אחרת) ולאחריה, המשתתף מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, המשתתף פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, פגיעה בכבוד או במוניטין, עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות או אובדן הנתונים (להלן "פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו למשתתף או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לרבות לתכני המשתתפות המועלים או המופיעים באתר במסגרת הפעילות או לשירותים באתר.

5.3 כמו כן המשתתף פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לו האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ולפעילות, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה החברה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתף. סיוע שכזה לא יתפרש בשום פנים ואופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

5.4 מובהר ומוסכם כי מאחר והפעילות מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר אינסטגרם, החברה לא תהיה אחראית על אובדן נתונים כלשהם לרבות פרטי המשתתפות וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על ידן במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשב של החברה ו/או של אתר אינסטגרם וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או פרטים הנודעים להשתתפותו בפעילות נמחקו, הופצו, הושמדו ו/או שובשו. מאחר והפעילות נערכת באמצעות אתר האינטרנט אינסטגרם שמופעל באמצעות צד שלישי, לחברה אין שליטה על האתר ועל הנתונים שקיימים בו ובכל מקרה החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או מחדל ו/או רשלנות שמקורם באינסטגרם או במערכת האינטרנט. התקנון של אינסטגרם יחול על כל שימוש באתריה ובתכניה.

5.5 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולמימושו.

 

6. שונות

6.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.

6.2 כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו משתתף ו/או זוכה ו/או מי מטעמם בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

6.3 התחרות ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת החברה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם החברה לכל משתתף להציע לחברה את השתתפותה בפעילות, וזאת, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו, בשלמותם ובהם בלבד.

6.4 החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרסים, לכך שהפרסים יהיו לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים, או לכל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרסים. המשתתפים פוטרים את החברה מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.

6.5 בעצם השתתפותו בפעילות, מוותר הזוכה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה באשר לפרס לרבות, אך לא רק, איכותו, ההנאה ממנו וערכו.

6.6 למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר כי הפעילות הינה לשם שעשוע בלבד והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, גם אם יארעו תקלות בהתנהלות הפעילות, במימוש הזכייה או בכל פרט אחר הנוגע לפעילות ולפרסים, וגם אם הדבר נובע ממחדלים רשלניים (למעט פעולות בזדון) ותנאי להשתתפות בפעילות הינו הסכמה לסעיף זה ולתקנון זה.

6.7 כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

6.8 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.9 החברה שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את קיום הפעילות או הזכייה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חשש לאי תקינות בקשר להשתתפותה של משתתף; (ב) כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את האירוע או מימושו.

6.10 הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון באתר אינסטגרם המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ואין בתנאי בפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין.

6.11 המשתתף בפעילות אחראי אישית לכל תוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מההשתתפות. המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות לרבות צילום הסרטון בתנאים בטיחותיים המתאימים ומבלי ליטול כל סיכון לגוף או רכוש.

6.12 החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת התקשורת (לרבות רשת האינטרנט), על כל או חלק מרכיביה ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים ישירים ו/או עקיפים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב אשר ייגרמו למשתתף בפעילות במישרין או בעקיפין. המשתתפת, בעצם השתתפותה, מצהירה בזה כי ידוע לה שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא תהיה רשאית להעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני ו/או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשת התקשורת האמורה. כמו כן מצהירה המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

6.13 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל וכן על גב' מעיין אדם.

6.14 הוראות התקנון ממצות את אחריותה ומחויבותה של החברה ומבטלות כל מצג או הבטחה שניתנו ללקוח\ה בדרך אחרת, לרבות ע"י עובדי החברה, נציגיה או מי מטעמה. תקנון זה גובר על כל הוראה, תנאי או כלל במקום אחר או שנאמרו בע"פ.

6.15 למרות האמור בתנאי תקנון זה החברה רשאית לסיים את  פעילות הטיסה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים פעילות הטיסה, לשנות את תנאיו, תוכנו, נהליו, מועדים לפיו, או לבטל לחלוטין את פעילות הטיסה, לרבות ומבלי למעט במקרה בו יתברר כי חלה לדעת החברה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה כלשהי במערכת כלשהי אשר יש בה כדי למנוע, לפגוע ו/או להפריע באופן מלא או חלקי מהלקוח\ה את היכולת להשתתף בפעילות הטיסה ו/או כדי למנוע מהחברה לקיים את פעילות הטיסה וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה ו/או לשנות את פעילות הטיסה ולא תעמוד ללקוח\ה ו/או לכל מי מטעמה כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או כל צד שלישי אחר בגין קבלה או אי קבלת החלטות מעין אלה.

6.16 הפעילות תתאפשר בכפוף לתנאי תקנון זה ואין בתנאים בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה עפ"י כל דין.

6.17 החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של לקוח\ה כלשהי בפעילות.

6.18 ההשתתפות בפעילות הינה על אחריות הלקוח\ה בלבד. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם, ישיר או עקיף (לרבות כל עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, כבוד, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש ,אשר יגרמו ללקוח\ה ו/או לכל מי מטעמה, בכל הקשור לפעילות טיסה זו.

6.19 הלקוח\ה מצהיר\ה כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגוע, שביתה וכן כל אירוע שאינו תלוי בחברה לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפת בכל סעד, זכות ו/או תרופה.

6.20 תקנון זה מצוי במשרדי החברה, ברחוב הנחושת 4 (מגדלי אור, בניין B), וכל לקוח\ה ו/או המעוניינת להשתתף, רשאית לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 4 ימי עסקים, באמצעות הודעה אימייל. על ההודעה להיות מופנית ל–שירות לקוחות: jmonline@il.estee.com ולציין את: מועד העיון המבוקש, שם המבקשת וכן פרטי הטלפון והכתובת להתקשרות עמה.

6.21 בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה ו/או זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון כל מגדר ו/או רבים.

6.22 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להוראות תקנון אלו ולפעילות הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.

6.23 במידה והוראה מהוראות התקנון, תקבע על ידי בית המשפט או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי תצומצם ההוראה לרמה המרבית המותרת על פי הדין וכן לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

6.24 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות לרבות באתר החברה ומותגיה, אזי תגברנה הוראות תקנון זה.