The Absolu Collection

מאסק, אמבר ועוד. רכיבים עמוקים ואינטנסיביים שנולדו במדבר הערבי. משולבים עם פרחים אנגליים ומתעורר לחיים בשלושה ניחוחות Absolu.