Mimosa & Cardamom

תמציות של מימוזה מוזהבת צפות מעל הפאר החריף של ההל. אלמוג וטונקה משתלבים יחד עם הליוטרופ אבקתי וורד דמשק שנקטף עם עלות השחר.