Customer Service

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.jomalone.co.il

תאריך: 10.4.2022


Jo Malone London and Elcalil Ltd. ("אנחנו", "אנו", או "שלנו") מספקת לך את התכנים והשירותים הזמינים באתר, www.jomalone.co.il ("האתר") בכפוף לתנאי השימוש הבאים,שלנו מדיניות הפרטיות , תנאי המכירה ותנאים ותניות ומדיניות אחרים שאתה עשוי למצוא באתר שלנו בקשר לפונקציונליות, תכונות או מבצעים מסוימים, כמו גם שירות לקוחות, אשר כולם נחשבים כחלק מהתנאים והתניות כאמור ונכללים בהם (יחד, "תנאים ותניות").


עליך להיות בן 18 או גיל הבגרות בתחום השיפוט שלך על מנת לבצע רכישה באתר שלנו. אם אתה מתחת לגיל 18 או לגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך, אינך רשאי לבצע רכישה באתר שלנו. על ידי גישה או שימוש באתר, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת, ללא הגבלה או סייג, להיות מחויב לתנאים ולתניות כאמור. אם אינך מסכים לתנאים ולתניות, אינך רשאי להשתמש באתר שלנו.


1.פרטיות


אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו המסדיר את השימוש שלך באתר זה ואת הגישה אליו על מנת שתוכל להבין את נוהלי הפרטיות שלנו כמו גם את זכויותיך.


2.מוצרים ושירותים לשימוש אישי


המוצרים והשירותים הזמינים באתר, וכל הדוגמאות שלהם שאנו עשויים לספק לך, הם לשימוש אישי בלבד. אינך רשאי למכור או למכור במכירה חוזרת אף אחד מהמוצרים או השירותים, או דוגמאות מהם, שאתה רוכש או מקבל מאיתנו בדרך אחרת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, עם או בלי הודעה מוקדמת, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה למילוי או מוצרים או שירותים שיסופקו לך שלדעתנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, עלולים לגרום להפרה של התנאים והתניות שלנו .


3.מדיניות ונהלים הקשורים לרכישה

לצפייה במדיניות ובנהלים הקשורים להזמנות שבוצעו דרך אתר זה (כגון עיבוד הזמנות, משלוח וטיפול, החזרות והחלפות), לחץ כאן .


4. דיוק המידע

אנו מנסים להיות מדויקים ככל האפשר בעת תיאור המוצרים שלנו באתר; עם זאת, במידה המותרת על פי החוק החל, איננו מתחייבים שתיאורי המוצרים, הצבעים, המידע או התוכן האחר הזמין באתר מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים או נטולים טעויות. באופן מיוחד, צבעים, גוונים וטונים עשויים להשתנות והיבדל בהתאם למכשיר ולמסך שלך.


אתר זה עשוי להכיל שגיאות דפוס או אי דיוקים וייתכן שלא יהיה שלם או עדכני. לכן אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה (לרבות לאחר הגשת הזמנה) ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.


5.קניין רוחני

כל המידע והתוכן הזמינים באתר והמראה והתחושה שלו, לרבות אך לא רק סימני מסחר, לוגו, סימני שירות, תכונות, פונקציות, טקסט, גרפיקה, צילומים, סמלי כפתורים, תמונות, קטעי שמע, אוסף נתונים ותוכנות, וכן החיבור והארגון שלו (יחד, "התוכן") הוא רכושו של ג'ו מאלון לונדון או רכוש הורינו, חברות הבת, הגופים הקשורים שלנו, השותפים או מעניקי הרישיונות שלנו, והוא מוגן על ידי חוקים מקומיים, כמו גם חוקי האיחוד האירופי וארצות הברית, לרבות חוקים המסדירים זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי שלנו באופן כלשהו למטרה כלשהי ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.


למעט הרישיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 6 להלן, או כנדרש על פי החוק החל, אין להשתמש, לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור במכירה חוזרת, לגשת, לשנות או לנצל את התוכן או חלק כלשהו באתר, במלואו או בחלקו, למטרה כלשהי ללא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.


6.רישיונות מוגבלים; שימוש בהגבלות

אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת לאתר ולעשות בו שימוש אישי. אתה מבין ומסכים שלא תעשה או תנסה לעשות או לגרום לצד שלישי כלשהו לעשות או לנסות לעשות כל אחד מהמפורט להלן בקשר עם השימוש שלך באתר:


  • למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור על מנת לגדר את האתר או כל חלק ממנו;

  • להשתמש בכל מטא תגיות, "טקסט מוסתר", רובוטים, עכבישים, סורקים או כלים אחרים, בין אם ידניים או אוטומטיים, על מנת לאסוף, להקצות, למפתח, לכרות, להפיק מחדש, להפיץ מחדש, לשדר, למכור, להעניק רישיון או להוריד את האתר, התוכן (למעט סליקה או לפי הצורך לצפייה באתר), או מידע אישי של אחרים ללא אישור או הרשאה שלנו מראש ובכתב;

  • לעשות שימוש כלשהו באתר או בכל תוכן מלבד לשימושך האישי;

  • לשנות, לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות נגזרות כלשהן המבוססות על האתר או תוכן כלשהו;

  • להתחזות לאדם או ישות כלשהי, או להצהיר באופן כוזב או להציג מצג שווא בכל דרך אחרת על השתייכותך לאדם או ישות כלשהי;

  • "לעקוב" או להטריד בדרך אחרת לרבות תמיכה בהטרדה של אחר, ללכוד או לפגוע בצד שלישי כלשהו לרבות פגיעה בקטינים בכל דרך שהיא;

  • להפר בכוונה חוק כלשהו מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי החל;

  • לשדר, להעלות, לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני, לשתף, להפיץ, לשכפל, או לאפשר בכל דרך אחרת וירוס תוכנה כלשהו, תוכנה זדונית, תוכנית, קוד, קובץ או חומר אחר שנועד להפריע, לשבש, לשנות, להרוס או להגביל חלק כלשהו של האתר; ו/או

  • לעסוק או לעשות כל חומר פרסום, שידול או קידום מכירות בלתי רצוי או בלתי מורשה, לרבות מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל צורה של "ספאם".


כמו כן, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי ליצור היפר-קישור לעמוד הבית של האתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. אתר המקשר לאתר (i) עשוי לקשר, אך לא לשכפל, כל אחד ו/או את כל התוכן שלנו; (ii) אין לרמוז שאנו תומכים באתר כאמור או בשירותיו או במוצרים שלו; (iii) אסור להציג מצג שווא ביחסיו איתנו; (iv) אסור להכיל תוכן שעלול להתפרש כחסר טעם, מגונה, פוגעני, שנוי במחלוקת או בלתי חוקי או בלתי הולם לכל גיל (כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי); (v) אסור להציג אותנו או את המוצרים שלנו (ואת המאפיינים של המוצר האמור) או השירותים באופן שקרי, מטעה, משפיל או פוגעני או מעורר התנגדות אחרת, או לשייך אותנו למוצרים, שירותים או דעות בלתי רצויים; ו/או (vi) אסור לקשר לדף כלשהו באתר מלבד דף הבית. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבקש ממך להסיר כל קישור לאתר, ועם קבלת בקשה כאמור, תסיר את הקישור האמור באופן מיידי ותפסיק כל קישור, אלא אם קיבלת מאיתנו אישור נפרד ומפורש בכתב לחדש את הקישור.


כל שימוש בלתי מורשה על ידך באתר או בתוכן כלשהו ו/או בכל התוכן שלנו מבטל באופן אוטומטי את הרישיונות המוגבלים המפורטים בסעיף 6זה מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת הניתנת בחוק החל או בתנאים ותניות אלה.


7.ההתחייבויות והאחריות שלך

על ידי גישה או שימוש באתר או בתוכן כלשהו, אתה מסכים שתציית לתנאים ולתניות להלן ולכל אזהרה או הנחיות באתר. אתה מסכים כי בעת גישה או שימוש באתר או בכל תוכן, תפעל בהתאם לחוק, לנוהג ובתום לב. אינך רשאי לבצע שינוי או עדכון כלשהו באתר או בכל תוכן או שירות שעשויים להופיע באתר זה ואין לפגוע בדרך כלשהי בשלמותו או בפעילותו של האתר. מבלי להגביל את הכלליות של כל הוראה אחרת בתנאים ותניות להלן, אם תפר ברשלנות או בכוונה כל אחת מההתחייבויות המפורטות בתנאים ותניות להלן, תישא באחריות לכל ההפסדים והנזקים שהדבר עלול לגרום לנו, להורים, לחברות הבת, לגופים הקשורים, לשותפים או מעניקי הרישיונות שלנו וכל צד שלישי.


8.החשבון שלך

בכפוף להגבלות הגיל המפורטות לעיל, אתה רשאי להציג ולהשתמש בתכונות רבות של האתר מבלי להירשם, לרבות ביצוע רכישות, אך על מנת לגשת לחלקים מסוימים באתר ולהשתמש בו, ייתכן שיהיה עליך לפתוח חשבון אצלנו. אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון, שם המשתמש והסיסמה שלך ולהגבלת הגישה למכשיר שלך. אם היה שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך, אנא הודע לנו מיד. אתה אחראי לספק ולתחזק מידע עדכני, מלא, מדויק ואמיתי בחשבונך. אתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות בהסכמתך או בהרשאתך במסגרת חשבונך, שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך, או מכיוון שאינך מצליח לשמור על אבטחה מספקת של חשבונך, שם המשתמש ו/או הסיסמה שלך. אם אתה ניגש ומשתמש באתר מטעמו של מישהו אחר, אתה מצהיר שיש לך הסמכות לחייב את אותו אדם כמנהל לכל התנאים והתניות המפורטים להלן, וככל שאין לך סמכות כאמור, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולתניות להלן ולקבל אחריות לנזק שנגרם מכל שימוש לא נכון באתר או בתוכן הנובע מגישה או שימוש כאמור. אתה יכול לבטל את חשבונך המקוון אצלנו בכל עת. במידה המותרת על פי החוק החל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות ו/או לסגור חשבונות ללא הודעה מוקדמת אם התנאים והתניות להלן מופרים או אם נחליט, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שזה יהיה לטובתנו לעשות כן.


9.קישורים של צד שלישי

איננו אחראים לתוכן של אתרי צד שלישי כלשהם גם אם הם מקושרים לאתר או ממנו. הקישורים המופיעים באתר הינם מטעמי נוחות בלבד ואינם מהווים אישור מאתנו, הורינו, חברות הבת, הגופים הקשורים או השותפים שלנו לתוכן, המוצר, השירות או הספק הנזכרים בהם. השימוש והגישה שלך לאתרי צד שלישי כאמור הם על אחריותך בלבד. איננו אחראים במידה כלשהי לבדיקה או הערכה, ואיננו מתחייבים להצעות של אתרי צד שלישי או כל אתר אחר המקושר לאתר או ממנו, ואיננו נוטלים על עצמנו אחריות או חבות כלשהי בגין הפעולות, התכנים, המוצרים, או שירותים של אתרים כאמור, לרבות ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות והתנאים והתניות שלהם. עליך לעיין בקפידה במדיניות הפרטיות ובתנאים והתניות של אתרי צד שלישי שבהם אתה מבקר.


10.תכונות מיוחדות, פונקציונליות ואירועים


האתר עשוי להציע תכונות מיוחדות ופונקציונליות או אירועים מסוימים (כגון תחרויות, הגרלות או הצעות אחרות) אשר עשויים (א) להיות כפופים לתנאי שימוש, כללים ו/או מדיניות בנוסף או במקום תנאים ותניות אלה; ו-(ב) יוצעו על ידינו או על ידי צדדים שלישיים. אם כן, אנו נודיע לך על כך ואם תבחר לנצל הצעות אלו, אתה מסכים שהשימוש שלך בהצעות כאמור יהיה כפוף לתנאי שימוש נוספים או נפרדים כאמור, כללים ו/או מדיניות.


11. תוכן משתמש

המדיניות שלנו היא לדחות הצעות ורעיונות בלתי רצויים. על אף המדיניות שלנו בכל הנוגע להצעות ורעיונות בלתי רצויים, ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, כאשר אתה משדר, מעלה, מפרסם, שולח דואר אלקטרוני, משתף, מפיץ, משכפל או מעמיד בכל דרך אחרת הצעות, רעיונות, פניות, משוב, נתונים, טקסט, תוכנה, מוזיקה, סאונד, תמונות, מידע אישי כגון שם המשתמש/שם המסך שלך, גרפיקה, תמונות, סרטונים, הודעות או חומרים אחרים ("תוכן משתמש") באתר בכל אופן (לרבות באמצעות טופס "צור קשר"), אתה האחראי המלא לתוכן משתמש כאמור. אתה מעניק לנו בזאת, ללא תמורה, רישיון לצמיתות, עולמי, ניתן להעברה וניתן לרישיון משנה, בלתי חוזר, בלתי מוגבל, לא בלעדי, ללא תמלוגים להשתמש, להעתיק, להעניק רישיון, להעניק רישיון משנה, להתאים, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, לשכפל, לשדר, לשנות, לערוך ולנצל בכל דרך אחרת תוכן משתמש כאמור ברחבי העולם, בכל המדיה הידועה כעת או שתפותח בעתיד, לכל מטרה שהיא, לרבות ללא הגבלה, פיתוח, ייצור, הפצה, פרסום ושיווק מוצרים.


אתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים או בעל השליטה בכל דרך אחרת של הזכויות על תוכן המשתמש שלך. אתה מסכים לא לעסוק או לסייע או לעודד אחרים לעסוק בשידור, העלאה, פרסום, דואר אלקטרוני, שיתוף, הפצה, שכפול או מתן אפשרות לתוכן משתמש בדרך אחרת ש(א) אינו חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד , נזיקי, לשון הרע, וולגרי, מגונה, פורנוגרפי, לשון הרע, חודר לפרטיות של אחר, מעורר שנאה או התנגדות מסיבה של גזענות, אתניות או אחרת; (ב) אין לך זכות לאפשרו על פי חוק כלשהו או על פי יחסים חוזיים או נאמנות; (ג) ידוע לך כשקרי, הונאה, בלתי מדויק או מטעה; (ד) קיבלת פיצוי עבורו או ניתנה לך תמורה כלשהי על ידי צד שלישי כלשהו; או (ה) מפר פטנט כלשהו, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו.


איננו אחראים בשום אופן לבחינה או הערכה של תוכן המשתמש, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו מתנערים מכל אחריות או חבות לגבי תוכן המשתמש. איננו שולטים בתוכן המשתמש המועבר או מתפרסם באתר על ידך או על ידי אחרים, ולכן, איננו מבטיחים את הדיוק, השלמות או האיכות של תוכן המשתמש המועבר או מתפרסם באתר על ידך או על ידך אחרים. אתה מבין שבאמצעות השימוש באתר אתה עלול להיחשף לתוכן משתמש של אחרים הפוגע, מגונה או מעורר התנגדות עבורך. לא נהיה אחראים באופן כלשהו לתוכן משתמש כלשהו, לרבות ללא הגבלה, לכל שגיאה או השמטה בתוכן משתמש כלשהו, או לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו לך כתוצאה מהשימוש של משתמש כלשהו. תוכן המועבר, הועלה, פורסם, נשלח בדואר אלקטרוני או זמין בדרך אחרת דרך האתר.


אתה מאשר שאנו רשאים (אך לא את החובה) לפי שיקול דעתנו הבלעדי לסרב לפרסם או להסיר תוכן משתמש כלשהו ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן, לתמצת או למחוק כל תוכן משתמש. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל או כל הוראה אחרת של תנאים ותניות אלה, אנו רשאים להסיר כל תוכן משתמש המפר את התנאים והתניות או שהוא מעורר התנגדות אחרת ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות ו/או לסגור חשבונות ללא הודעה מוקדמת לכל משתמש שיפר את התנאים והתניות להלן או יפר את זכויותינו ו/או זכויותיהם של אחרים.


מחיקת תוכן משתמש

אם ברצונך למחוק חלק מתוכן המשתמש הציבורי שלך, כגון פרסומי הדירוגים והביקורות שלך, באתר או בקשר עם האפליקציות שלנו לנייד, אנא צור איתנו קשר ומסור את המידע הבא: שם פרטי, שם משפחה , שם משתמש/שם מסך (אם רלוונטי), כתובת דואר אלקטרוני המשויכת לאתר שלנו ו/או ליישומים לנייד, ותאריך/כי הפרסום/ים שברצונך למחוק (אם יש לך). ייתכן שלא נוכל לעבד את בקשת המחיקה שלך אם אינך מסוגל לספק לנו מידע כאמור. המתן עד 10 ימי עסקים לעיבוד בקשת המחיקה שלך.


12.הודעות על הפרת זכויות יוצרים


אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי חומרים המוגנים בזכויות יוצרים הועתקו באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא שלח דואר אלקטרוני או הודעה בכתב לסוכן המיועד שלנו לקבלת הודעות על הפרה ומסור את הפרטים הבאים: (i) זיהוי היצירה/ות המוגנים בזכויות יוצרים שאתה טוען שהופר ואישור שאתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים; (ii) תיאור החומר שלטענתך מפר ומיקומו של החומר הזה באתר; (iii) הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואר אלקטרוני שלך.


תוכל לפנות לסוכן הייעודי שלנו לקבלת הודעה על תביעות של הפרת זכויות יוצרים בכתובת:

סוכן זכויות יוצרים אצל המחלקה המשפטית

חברת Estée Lauder Companies Inc.

Fifth Avenue 767

ניו יורק, ניו יורק 10153 - ארצות הברית

טלפון: 212-277-2322

פקס: 212-277-2355

דוא"ל: copyright@estee.com


שים לב: הפרטים ליצירת קשר שלעיל מסופקים באופן בלעדי בכדי ליידע את Jo Malone London שייתכן כי חומר המוגן בזכויות יוצרים הופר. כל פניות אחרות לא יקבלו מענה בתהליך זה ויש להפנות אותן לקבוצת שירות הלקוחות שלנו על ידי יצירת קשר.


13.ויתור על אחריות; הגבלת אחריות

האתר, תוכנו ושירותיו מוצגים "כמות שהם". הן אנחנו והן הורינו, חברות הבת, הגופים הקשורים, השותפים או מעניקי הרישיונות שלנו לא מציגים מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בקשר לתנאים ולתניות אלה או לאתר או לתוכן כלשהו.


אתה מסכים שבמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, הן אנחנו והן הורינו, חברות הבת, הגופים הקשורים, השותפים או מעניקי הרישיונות שלנו לא יהיו אחראים או ולא תהיה להם חבות (בין אם בחוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות) או אחרת) בכל נסיבות אחרות לכל (א) הפסקת עסקים; (ב) עיכובי גישה או הפרעות גישה לאתר; (ג) אי מסירת נתונים, אובדן, גניבה, מסירה שגויה, השחתה, הרס או שינוי אחר; (ד) אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו כתוצאה מהתמודדות עם או הימצאות קישורים מחוץ לאתר באתר; (ה) וירוסי מחשב, כשלים במערכת או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם השימוש שלך באתר, לרבות במהלך היפר קישור לאתרי צד שלישי או ממנו; (ו) כל אי דיוקים או השמטות בתוכן; או (ז) אירועים שאינם בשליטתנו הסבירה. אנו לא מציגים או מתחייבים לכך שפגמים או תקלות יתגלו ו/או יתוקנו.


יתרה מכך, במידה המרבית המותרת על פי חוק, הן אנחנו והן הורינו, חברות הבת, הגופים הקשורים, השותפים או מעניקי הרישיונות שלנו לא נהיה אחראים לנזק כלשהו עקיף, מיוחד ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אובדן רווחים) הקשורים לאתר או השימוש שלך בו, ובשום מקרה האחריות המצטברת המקסימלית שלנו לא תעלה על מאה יורו (100.00 יורו) או הסכום המקביל במטבע המקומי.


אתה מסכים כי לא יוגשו דרישות או תביעה הנובעות או קשורות לשימוש באתר או בתקנון זה על ידך יותר משנה (1) לאחר שהתעוררה עילת התביעה המתייחסת לדרישה או תביעה כאמור. הוראה זו תיחשב כהסכם נפרד בינינו לבינך לקיצור תקופת ההתיישנות. אם יש לך מחלוקת איתנו או שאינך מרוצה מהאתר, הפסקת השימוש שלך באתר היא הסעד הבלעדי שלך ואין לנו כל מחויבות, חבות או אחריות אחרת כלפיך.


14.שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולמנוע נזק מאיתנו, מההורים, חברות הבת, הגופים הקשורים שלנו, השותפים, מעניקי הרישיונות, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלנו (להלן "הצדדים המשופים") בכל הפסד, נזק או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעות מכל טענה, תביעה או דרישה של צד שלישי הנובעות מ(i) השימוש שלך באתרים או בתכני האתר תוך הפרה של חוק כלשהו, כלל, תקנה או תנאים ותניות אלה, או (ii) כל חלק מתוכן המשתמש שלך. כמו כן, אתה גם מסכים לשפות את הצדדים המשופים בגין כל אובדן, נזק או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים מהשימוש שלך ברובוטים, עכבישים, סורקים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים, או כל פעולה אחרת שאתה נוקט המכביד או המטיל עומס בלתי סביר על התשתית שלנו.


15.מחלוקות

כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר וכן מפרשנות, תוקף ו/או ביצוע של תנאים ותניות אלה, תהיה כפופה לסמכות השיפוט המחייבת של בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו. תנאים ותניות אלו כפופים ויש לפרשם בהתאם לחוקי ישראל.


16.הסכמה לקבלת הודעות באופן אלקטרוני באמצעות פרסום באתר ובאמצעות דואר אלקטרוני

אתה מסכים לקבל מאתנו כל הסכמים, הודעות, גילויים ותקשורת אחרת (ביחד, "הודעות") אליהן מתייחסים תנאים ותניות אלה באופן אלקטרוני לרבות ללא הגבלה באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי פרסום הודעות באתר זה. אתה מסכים שכל ההודעות שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני עומדות בכל דרישה חוקית שתקשורת כאמור תהיה בכתב. על מנת לבטל את הסכמתך לקבל הודעות באופן אלקטרוני, עליך להודיע לנו על ביטול הסכמה כאמור על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו ולהפסיק את השימוש שלך באתר זה. במקרה כאמור, כל הזכויות שניתנו לך בהתאם לתנאים ולתניות להלן, לרבות אך לא רק סעיף 6 להלן, יסתיימו אוטומטית. למרבה הצער, איננו יכולים לספק את היתרונות של אתר זה לכל משתמש שאינו יכול להסכים לקבלת הודעות באופן אלקטרוני.


לתשומת לבך, הסכמה זו לקבלת הודעות נפרדת לחלוטין מכל בחירות שאתה עשוי לבצע לגבי קבלת הודעות שיווקיות. האפשרויות והזכויות שלך לגבי קבלת הודעות שיווקיות מפורטות במדיניות הפרטיות שלנו.


17.כללי

אתה מאשר ומסכים שהתנאים והתניות להלן מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינינו לגבי השימוש שלך באתר, והם מחליפים וגוברים על כל ההצעות, ההסכמים או התקשורת הקודמים.


אנו שומרים לעצמנו את הזכות, במידה המותרת על פי החוק החל, לשנות תנאים ותניות אלה בכל עת על ידי פרסום השינויים באתר ומתן הודעה על שינוי כאמור. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום באתר. תאריך תוקף הגרסה הנוכחית של התנאים והתניות נמצא בראש עמוד זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר מכן מהווה הסכמתך לכל התנאים והתניות שהשתנו כאמור. אנו רשאים, עם או בלי הודעה מוקדמת, לסיים כל אחת מהזכויות המוענקות בתנאים ותניות אלה. עליך לציית לאלתר לכל סיום או הודעה אחרת, לרבות, לפי העניין, על ידי הפסקת כל שימוש באתר. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכפוף לחוק החל, בכל עת ומעת לעת לשנות או לסיים, זמנית או לצמיתות, את האתר (או כל חלק ממנו) עם או בלי הודעה מוקדמת.

שום דבר הכלול בתנאים ובתניות להלן לא יתפרש כיצירת כל סוכנות, שותפות או צורה אחרת של מיזם משותף בינינו. כישלוננו לדרוש ביצוע על ידך של הוראה כלשהי בהסכם זה לא ישפיע על זכותנו המלאה לדרוש ביצוע כאמור בכל עת לאחר מכן, וכמו כן, ויתור שלנו על הפרה של הוראה כלשהי להלן לא ישתמע או ייחשב כוויתור על ההוראה עצמה. במקרה שתנאי כלשהו של תנאים ותניות אלה יהיה בלתי ניתן לאכיפה או חסר תוקף על פי כל חוק החל או יקבע ככזה בהחלטת בית משפט כלשהי, אי יכולת האכיפה או חוסר תוקף כאמור לא יהפכו את התנאים והתניות להלן לבלתי ניתנים לאכיפה או לבלתי תקפים בכללותם, אלא תנאים ותניות אלה ישונו, ככל שניתן, על ידי בית המשפט הרלוונטי על מנת לשקף באופן מלא את הכוונה המקורית של הצדדים כפי שהיא משתקפת בהוראה המקורית. הכותרות בתנאים ובתניות הינן מטעמי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותם.


אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאים ותניות אלה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.


זכויות יוצרים © Jo Malone London. כל הזכויות ברחבי העולם שמורות.